Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS

L. Linkevičius: Idee Michała Römera łączą Litwę i Polskę

Data utworzenia 2019.03.21 / Aktualizacja 2019.03.25 08:34
  L. Linkevičius: Idee Michała Römera łączą Litwę i Polskę

  Dnia 21 marca Linas Linkevičius, minister spraw zagranicznych Litwy, wziął udział w dyskusji ""Ład Europy Wschodniej: Polska i Litwa w monumentalnych „Dziennikach” Michała Römera” w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa. Powitał on uczestników spotkania, podczas którego zaprezentowano wydane po litewsku i po polsku „Dzienniki” M. Römera.

  „Myśli i idee M. Römera zachowują aktualność również w nasze dni, gdy Litwa i Polska wspólnie poszukują dróg oparcia się agresywnym siłom z zewnątrz i zapewnienia swojego bezpieczeństwa przy pomocy członkostwa w UE i NATO. Wspólnie przygotowujemy się do obrony korytarza suwalskiego, polskie myśliwce wykonują misję kontroli litewskiej przestrzeni powietrznej, przekazujemy doświadczenie ukraińskim żołnierzom z brygady LITPOLUKR im. Konstantego Ostrogskiego. W „Dziennikach” występuje wiele pomysłów na umacnianie i rozwój intensywnych ostatnio stosunków naszych krajów” – nadmienił minister spraw zagranicznych.

  Mikołaj Römer (1880-1945), działacz społeczno-polityczny, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Kowieńskiego, jest uznawany za jeden z najwybitniejszych umysłów swoich czasów. Od 1911 r. do śmierci stale pisał on dzienniki, które obecnie są najcenniejszym zachowanym dokumentem, portretującym stosunki polsko-litewskie na początku XX w. Dzienniki pisane przez trzy i pół dekady drobną czcionką, wypełniając również marginesy, zostały dokładnie zredagowane pod kierownictwem Agnieszki Knyt. Opublikowane w ubiegłym roku polskie wydanie „Dzienników” uwieńczyło trwającą niejeden rok mozolną pracę zespołu redakcyjnego. Wydawanie „Dzienników” po litewsku rozpoczął Instytut Historii Litwy. Pracami nad redakcją dzienników kieruje dyrektor instytutu dr Rimantas Miknys.

  Organizatorzy spotkania odbywającego się w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa - Instytu Polski w Wilnie, Ośrodek KARTA, Instytut Historii Litwy. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius sprawuje patronat honorowy nad tym wydarzeniem.

   

  Prenumerata wiadomości