Darbo skelbimai

Sukurta 2017.10.05 / Atnaujinta 2019.09.30 10:14
 • Kandidatų atranka sekretoriaus(-ės) pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką sekretoriaus pareigybei užimti nuo 2020 m. sausio mėn. 2 d. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 5,89) ir sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Darbo pobūdis – užtikrinti ambasados informacinių srautų administravimą, tvarkyti ambasados archyvus, rengti raštų projektus, prisidėti prie ambasados renginių organizavimo, atlikti tiesioginius ambasadoriaus ar jo priskirto darbuotojo pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:
  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, pateikti įgytos kvalifikacijos akademinį pripažinimo dokumentą);
  • mokėti lietuvių, rusų ir anglų kalbas. Pateikti užsienio kalbų įsivertinimo formą pagal „Euro pasą“ (pridedama);
  • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
  • gebėti tvarkyti ambasados archyvus, rengti raštų projektus;
  • išmanyti diplomatinio protokolo ir etiketo reikalavimus;
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, reikalingą darbo funkcijoms atlikti;
  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

  Kandidatus prašome iki 2019 m. spalio mėn. 9 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti atrankoje;
  • „Euro paso“ gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą);
  • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • motyvacinį laišką.

  Kandidatai, patekę į sekantį atrankos etapą bus informuojami papildomai.

 • Kandidatų atranka raštvedžio(-dės) pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką raštvedžio pareigybei užimti nuo 2020 m. sausio 2 d. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 5,89) ir sudaroma terminuota darbo sutartis.
  Darbo pobūdis – versti dokumentus ir kitokio pobūdžio tekstus, atlikti bibliotekininko funkcijas, dalyvauti organizuojant ambasadoje vykstančius renginius, teikti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams konsulines paslaugas, taip pat padėti tvarkyti ir valdyti su konsulinių paslaugų teikimų susijusius dokumentus ir informaciją, vykdyti kitus vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:
  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, pateikti įgytos kvalifikacijos akademinį pripažinimo dokumentą);
  • labai gerai mokėti lietuvių ir rusų kalbas. Pateikti užsienio kalbų įsivertinimo formą pagal „Europass“ (pridedama);
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, reikalingą darbo funkcijoms atlikti;
  • dalyvauti organizuojant ambasados renginius;
  • gebėti versti dokumentus ir kitokio pobūdžio tekstus iš lietuvių į rusų ir iš rusų į lietuvių kalbas;
  • išmanyti etiketo reikalavimus;
  • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai”.

  Kandidatus prašome iki 2019 m. spalio 9 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti atrankoje;
  • „Europass“ gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą);
  • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, pateikti įgytos kvalifikacijos akademinį pripažinimo dokumentą);
  • motyvacinį laišką.

  Apie atrankos rezultatus informuosime individualiai.

 • Kandidatų atranka raštvedžio(-dės) pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką į raštvedžio pareigybę nuo 2020 m. sausio 2 d. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 5,89) ir sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Darbo pobūdis – atlikti konsulines funkcijas, susijusias su Šengeno ir nacionalinių vizų išdavimu (dokumentų priėmimas, išdavimas, informacijos teikimas Rusijos Federacijos ir trečiųjų šalių piliečiams), taip pat vykdyti kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:
  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, pateikti įgytos kvalifikacijos akademinį pripažinimo dokumentą);
  • mokėti lietuvių, rusų ir anglų kalbas. Pateikti užsienio kalbų įsivertinimo formą pagal „Euro pasą“ (pridedama);
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, reikalingą darbo funkcijoms atlikti;
  • išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
  • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais Šengeno vizų ir nacionalinių vizų išdavimo tvarką;
  • išmanyti etiketo reikalavimus;
  • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.

  Kandidatus prašome iki 2019 m. spalio 9 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti atrankoje;
  • „Euro paso“ gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą);
  • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • motyvacinį laišką.

  Kandidatai, patekę į sekantį atrankos etapą bus informuojami papildomai.
 • Kandidatų atranka ūkvedžio(-dės) pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką 3 ūkvedžių pareigybėms užimti nuo 2020 m. sausio mėn. 2 d. Atranką laimėjusiems kandidatams bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 5,89) ir sudaromos terminuotos darbo sutartys.

  Darbo pobūdis – remontuoti patalpas ir inventorių, prižiūrėti šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos sistemas, elektros tinklus, esant reikalui atlikti krovimo darbus, vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:
  • turėti profesinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • išmanyti darbo saugos taisykles;
  • gebėti atlikti remonto darbus, prižiūrėti šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir kanalizacijos sistemas;
  • pageidautinas lietuvių ir rusų kalbos mokėjimas.

  Kandidatus prašome iki 2019 m. spalio mėn. 9 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą).

  Į kilusius papildomus klausimus atsakysime asmeniškai el. paštu.
 • Kandidatų atranka valytojo(-s) pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijoje Federacijoje skelbia kandidatų atranką 2 valytojų pareigybėms užimti nuo 2020 m. sausio mėn. 2 d. Atranką laimėjusiems kandidatams bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 3,35) ir sudaromos terminuotos darbo sutartys.

  Darbo pobūdis – valyti ambasados patalpas, vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:
  • turėti ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą;
  • išmanyti baldų ir kitų materialinių vertybių priežiūros reikalavimus;
  • gebėti tinkamai tvarkyti patalpas;
  • žinoti ir laikytis darbo saugos bei higienos reikalavimų;
  • laikytis profesinės etikos reikalavimų.
  Kandidatus prašome iki 2019 m. spalio 9 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą).

  Į kilusius papildomus klausimus atsakysime asmeniškai el. paštu.
 • Kandidatų atranka kiemsargio(-ės) pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką kiemsargio pareigybei užimti nuo 2020 m. sausio mėn. 2 d. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 3,35) ir sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Darbo pobūdis – prižiūrėti ir valyti ambasados teritoriją, rūpintis augmenijos priežiūra, vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:
  • pageidautinas lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas;
  • gebėti tinkamai ir laiku prižiūrėti bei valyti ambasados teritoriją.

  Kandidatus prašome iki 2019 m. spalio mėn. 9 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą).

  Į kilusius papildomus klausimus atsakysime asmeniškai el. paštu.

Naujienlaiškio prenumerata