Darbo skelbimai

Sukurta 2017.10.05 / Atnaujinta 2020.03.20 15:50
 • Kandidatų atranka raštvedžio (-ės) pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką į raštvedžio pareigybę.

  Pagrindinės funkcijos:

  • atlikti konsulines funkcijas, susijusias su Šengeno ir nacionalinių vizų išdavimu (dokumentų priėmimas, išdavimas);
  • teikti informaciją konsuliniais klausimais, rengti konsulinę informacinę medžiagą, rengti atsakymus į paklausimus, tvarkyti konsulinę korespondenciją;
  • palaikyti ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
  • formuoti konsulinių dokumentų bylas, rengti dokumentacijos planą ir tvarkyti archyvą;
  • ruošti konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu, tvarkyti diplomatiniu paštu gautus konsulinius dokumentus;
  • vykdyti kitus Ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai:

  • turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • mokėti lietuvių kalbą, rusų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pateikti užsienio kalbų įsivertinimo formą pagal „Europass“);
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
  • būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
  • išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
  • gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija.

  Privalumas: anglų kalbos mokėjimas.

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Siūlomas pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Kandidatus prašome iki 2020 m. kovo 31 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą);
  • „Europass“ gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą);
  • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, pateikti įgytos kvalifikacijos akademinį pripažinimo dokumentą) (skenuotą);
  • motyvacinį laišką (skenuotą).

  Apie atrankos rezultatus informuosime individualiai.

   

 • Kandidatų atranka vairuotojo (-s) pareigybei užimti
  Ambasada skelbia kandidatų atranką vairuotojo pareigybei užimti nuo 2020 m. liepos 14 d. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 5,89) ir sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Darbo pobūdis – atlikti vairuotojo funkcijas, prižiūrėti priskirtas ambasados autotransporto priemones, esant reikalui iškrauti ir gabenti krovinius, pristatyti paštą ir dokumentus į įvairias institucijas, vykdyti kitus vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui

  • turėti profesinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti teisę vairuoti “B” ir „D1“ kategorijų transporto priemones ir turėti atitinkamos formos sveikatos pažymėjimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 2 metų automobilių vairavimo patirtį;
  • išmanyti etiketo reikalavimus;
  • gerai mokėti rusų kalbą.

  Kandidatus prašome iki 2020 m. kovo 31 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą);
  • vairuotojo pažymėjimo kopiją (skenuotą);
  • sveikatos pažymėjimą (skenuotą);
  • gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą).

  Apie atrankos rezultatus informuosime individualiai.

Naujienlaiškio prenumerata