Darbo skelbimai

Sukurta 2017.10.05 / Atnaujinta 2021.03.18 10:41

Kandidatų atranka valytojo(-s) pareigybei užimti

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijoje Federacijoje skelbia kandidatų atranką 3 valytojų pareigybėms užimti nuo 2021 m. gegužės mėn. Atranką laimėjusiems kandidatams bus siūlomas nustatyto dydžio atlyginimas (pareiginės algos koeficientas nuo 3,35) ir sudaromos terminuotos darbo sutartys.

Darbo pobūdis – valyti ambasados patalpas, vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:

 • turėti ne žemesnį negu vidurinį išsilavinimą;
 • išmanyti baldų ir kitų materialinių vertybių priežiūros reikalavimus;
 • gebėti tinkamai tvarkyti patalpas;
 • žinoti ir laikytis darbo saugos bei higienos reikalavimų;
 • laikytis profesinės etikos reikalavimų.

Kandidatus prašome iki 2021 m. kovo 26 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą).

Į kilusius papildomus klausimus atsakysime asmeniškai el. paštu.

 


 

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia atranką užimti raštvedžio pareigybę 0,25 etato
(pareiginės algos koeficientas nuo 1,48)

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Funkcijos:

 1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;
 2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;
 5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;
 6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;
 7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;
 8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;
 9. pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;
 10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;
 11. vykdo kitus konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. kovo 26 d. elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą) ir motyvacinį laišką.

Pretendentai patekę į kitą atrankos etapą bus informuojami papildomai.

 


 

Naujienlaiškio prenumerata