Darbo skelbimai

Sukurta 2017.10.05 / Atnaujinta 2019.07.17 15:01
 • Kandidatų atranka raštvedžio pareigybei užimti
  Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia kandidatų atranką į raštvedžio pareigybę. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir terminuota darbo sutartis.
  Darbo pobūdis – atlikti konsulines funkcijas, susijusias su Šengeno ir nacionalinių vizų išdavimu (dokumentų priėmimas, išdavimas, informacijos teikimas Rusijos Federacijos ir trečiųjų šalių piliečiams), taip pat vykdyti kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:

  • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (jeigu išsilavinimas įgytas užsienyje, pateikti įgytos kvalifikacijos akademinį pripažinimo dokumentą)
  • mokėti lietuvių, rusų ir anglų kalbas. Pateikti užsienio kalbų įsivertinimo formą pagal „Euro pasą“ (pridedama);
  • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), turėti pakankamą kompiuterinį pasirengimą, reikalingą darbo funkcijoms atlikti;
  • išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
  • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais Šengeno vizų ir nacionalinių vizų išdavimo tvarką;
  • išmanyti etiketo reikalavimus;
  • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę.
  Kandidatus prašome iki 2019 m. liepos 30 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti atrankoje;
  • „Euro paso“ gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą);
  • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • motyvacinį laišką.
  Kandidatai, patekę į sekantį atrankos etapą bus informuojami papildomai.
 • Kandidatų atranka vairuotojo pareigybei užimti
  Ambasada skelbia kandidatų atranką vairuotojo pareigybei užimti. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga, terminuota darbo sutartis ir darbas pagal slenkantį grafiką.
  Darbo pobūdis – pervežti specialiuosius kurjerius bei ambasados darbuotojus vykdančius tarnybines užduotis reikalingas, „Specialiosios tranzito schemos“ veiklai vykdyti. Prižiūrėti automobilių parką, gabenti ir krauti krovinius.
  Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:
  • turėti profesinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turėti teisę vairuoti “B” kategorijos transporto priemones („D“ kategorija būtų privalumas) ir turėti atitinkamos formos sveikatos pažymėjimą;
  • turėti ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo automobiliu patirtį;
  • išmanyti etiketo reikalavimus;
  • gerai mokėti rusų kalbą.

  Kandidatus prašome iki 2019 m. liepos 30 d. elektroniniu paštu [email protected] pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti atrankoje (pasirašytą ir skenuotą);
  • vairuotojo pažymėjimo kopiją (skenuotą);
  • sveikatos pažymėjimą (skenuotą);
  • gyvenimo aprašymą (pasirašytą ir skenuotą).

   • Apie atrankos rezultatus informuosime individualiai.

Naujienlaiškio prenumerata