Kokius dokumentus reikia pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti ar pasikeisti?

Sukurta 2019.02.08 / Atnaujinta 2020.11.19 08:59

SVARBU    

Dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo LR pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą užsienio valstybėje ar į pasirinktą Migracijos departamento teritorinį skyrių.

Vaiko iki 1 m. amžiaus dalyvavimas teikiant prašymą nėra būtinas. Vaiko nuo 1 metų dalyvavimas yra būtinas!

Teikiant prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentus, asmuo turi būti deklaravęs išvykimą iš Lietuvos. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Pilietis, kuriam sukako 16 metų, prašymą išduoti asmens dokumentą ir dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės ar paso gavimo pateikia pats. Jei jam anksčiau nebuvo išduotas asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir jam nėra sukakę 18 metų, tam, kad patvirtintų jo asmens tapatybę, į konsulinę įstaigą kartu su šiuo piliečiu turi atvykti vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.
 • Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo/išdavimo asmeniui iki 16 metų, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, santuoka/ištuoka turi būti įtraukta į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo LR paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, vaiko gimimas turi būti įtrauktas į apskaitą Lietuvos Respublikoje. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Iki piliečiui bus išduoti nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas. Daugiau informacijos rasite čia.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui

Asmenims nuo 16 metų:

 1. Asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas, LR pasas, LR asmens tapatybės kortelė).
 2. Išduodant pirmą asmens dokumentą po LR pilietybės įgijimo – galiojantis užsienio valstybės piliečio pasas ar jį atitinkantis kelionės dokumentas (Rusijos Federacijos užsienio pasas, piliečio pasas ar leidimas gyventi asmeniui be pilietybės). 
 3. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją ( jeigu pilietis nėra deklaravęs savo išvykimo į užsienio valstybę).

Veido atvaizdas nuskaitomas Ambasadoje, todėl nuotraukų pateikti nereikia.

Vaikams (iki 16 metų):

 1. Vaiko asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantis dokumentas (LR pasas, LR asmens tapatybės kortelė).
 2. Pirmojo dokumento išdavimo užsienyje gimusiam vaikui atveju, taip pat reikia pateikti vaiko Rusijos Federacijos užsienio pasą (jei išduotas).
 3. Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu tėvai išsituokę: 1) tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – pateikdamas tai patvirtinančią teismo nutartį ir savo galiojantį asmens dokumentą; 2) kitas iš tėvų – pateikdamas tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, rašytinį sutikimą (parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, išskyrus atvejus, kai sutikimas surašomas Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba konsulinio pareigūno akivaizdoje), teismo nutartį ir savo galiojantį asmens dokumentą. Jeigu prašymą pateikia vaiko globėjas, kartu su globėjo pasu ar asmens tapatybės kortele pateikiamas ir globą nustatantis dokumentas.
 4. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją ( jeigu pilietis nėra deklaravęs savo išvykimo į užsienio valstybę.
 5. Kai pilietis iki vienų metų amžiaus neatvyksta į konsulinę įstaigą, – dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas, kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus (reikalavimus nuotraukoms rasite čia).

Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us):

 1. Asmens tapatybę ir LR pilietybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas, LR pasas, LR asmens tapatybės kortelė). Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka (pvz.: vairuotojo pažymėjimą, Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, studento pažymėjimą, užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi, ar kt.);
 2. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją ( jeigu pilietis nėra deklaravęs savo išvykimo į užsienio valstybę;
 3. Pranešimas apie LR pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą.

 

DĖMESIO    

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Naujienlaiškio prenumerata