Ambasados kompetencija nagrinėti prašymą išduoti vizą

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2020.10.05 10:49

Ambasada kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti Šengeno vizą ir priimti sprendimą dėl jo, kai:

a) Lietuva yra vienintelis pareiškėjo kelionės (-ų) tikslas;

b) pareiškėjo apsilankymas apima daugiau nei vieną kelionės tikslą arba per dviejų mėnesių laikotarpį numatomi keli atskiri apsilankymai, o Lietuva yra pagrindinis pareiškėjo apsilankymo (-ų) tikslas pagal buvimo trukmę, apskaičiuotą dienomis, arba buvimo tikslą, arba

c) negalima nustatyti pagrindinio kelionės tikslo, o pareiškėjas ketina kirsti Lietuvos išorės sieną  tam, kad atvyktų į Šengeno erdvę.

Ambasada kompetentinga nagrinėti prašymą išduoti Šengeno vizą tranzito tikslu ir priimti sprendimą dėl jo, kai:

a) tranzitas vyks tik per Lietuvą, arba

b) tranzito per kelias valstybes nares atveju – kai pareiškėjas ketina kirsti Lietuvos išorės sieną pradėdamas vykti tranzitu.

Ambasada nagrinėja Rusijos Federacijos teritorijoje (išskyrus Sankt Peterburgo m., Karelijos Respublikoje, Archangelsko, Kaliningrado, Leningrado, Murmansko, Novgorodo, Pskovo srityse) teisėtai gyvenančių asmenų prašymus išduoti Šengeno arba nacionalinę vizą.

Dėl Šengeno arba nacionalinės vizos išdavimo Rusijos Federacijos Sankt Peterburgo m., Karelijos Respublikoje, Archangelsko, Leningrado, Murmansko, Novgorodo, Pskovo srityse teisėtai gyvenantys asmenys turi kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Sankt Peterburge.

Dėl Šengeno arba nacionalinės vizos išdavimo Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje teisėtai gyvenantys asmenys turi kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Kaliningrade.

Ambasada nagrinėja prašymą išduoti vizą, kurį pateikė asmuo, teisėtai esantis, bet negyvenantis Rusijos Federacijoje teritorijoje (išskyrus Sankt Peterburgo m., Karelijos Respublikoje, Archangelsko, Kaliningrado, Leningrado, Murmansko, Novgorodo, Pskovo srityse) ir priima sprendimą dėl jo, jeigu pareiškėjas pagrindė prašymo pateikimą Rusijos Federacijoje, o ne gyvenamosios vietos šalyje.

Naujienlaiškio prenumerata