Vizų rūšys

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2020.01.29 14:50

Šengeno viza

 • Šengeno viza išduodama užsieniečiui, turinčiam galiojantį kelionės dokumentą, kai jo galiojimo laikas ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką.
 • Užsienietis, turintis galiojančią Šengeno vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką, jeigu įvykdytos atvykimo sąlygos, nustatytos Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje.
 • Šengeno vizos gali būti vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės.

Šengeno vizų rūšys yra šios:

 • oro uosto tranzitinė (A);
 • trumpalaikė (C).

Oro uosto tranzitinė viza (A)

 • Oro uosto tranzitinė viza užsieniečiams suteikia teisę vykti per oro uostų tarptautinę tranzitinę zoną faktiškai neatvykstant į šalies nacionalinę teritoriją tarptautinio skrydžio sustojimo ar persėdimo tarp dviejų skrydžio etapų metu.
 • Valstybių, kurios numatytos 2005 m. gruodžio 22 d. Bendrųjų konsulinių instrukcijų Šengeno konvencijos susitariančiųjų valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų 2005/C 326/01 (toliau – Bendrosios konsulinės instrukcijos) 3 priede nurodytame sąraše, piliečiai arba asmenys, kurie nėra šių valstybių piliečiai, bet turi šių valstybių kompetentingų institucijų išduotus kelionės dokumentus, turi turėti oro uosto tranzitinę vizą.

Trumpalaikė viza (C)

 • Užsienietis, turintis trumpalaikę vizą, gali atvykti ir būti vizoje nurodytą buvimo laiką, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius per bet kurį šešių mėnesiu laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Šengeno erdvę dienos.

Nacionalinė viza (D)

 • Užsienietis, turintis nacionalinę vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje iki vienerių metų.
 • Nacionalinė viza gali būti vienkartinė ir daugkartinė.
 • Vienkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • Nacionalinė daugkartinė viza gali būti išduodama užsieniečiui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti, studijuoti, užsiimti profesine veikla ir kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kai jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.
 • Užsieniečiai turintys galiojančią nacionalinę vizą, gali ne ilgiau kaip tris mėnesius per bet kurį šešių mėnesiu laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.
 • Nacionalinei vizai (D) gauti yra pildoma ši prašymo forma.
 • Konsulinis mokestis už dokumentų nacionalinei vizai gauti nagrinėjimą: 120 eurų.

Svarbu:

 • nacionalinė viza išduodama ne trumpesniam kaip 91 dienos laikotarpiui, ir ne ilgiau kaip 1 metams;
  • jeigu Jums buvo išduota 1 metus galiojanti daugkartinė nacionalinė viza, kita daugkartinė nacionalinė viza Jums galės būti išduota, jeigu nuo turėtos vizos ar turėtų vizų bendro galiojimo laikotarpio pabaigos yra praėję daugiau kaip 180 dienų. Bendras kelių daugkartinių nacionalinių vizų galiojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo prieš tai išduotos daugkartinės nacionalinės vizos, jei nuo jos galiojimo laikotarpio pabaigos praėjo mažiau kaip 180 dienų, galiojimo laikotarpio pradžios;

Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio.

Teisės aktai


Detalesnę informaciją apie nacionalines vizas ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos svetainėje migracija.lt

Konsulinėms paslaugoms gauti būtina išankstinė registracija internetu https://konsreg.urm.lt/visit/

Naujienlaiškio prenumerata