Danija

Sukurta 2014.01.23 / Atnaujinta 2021.11.11 18:04
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir jų abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Kopenhaga, 1992-03-30.
  Įsigaliojo 1993-01-08. Nutraukta nuo 2021-09-04.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. I-2681.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1993 Nr.4 (atitaisymas – 2005 m. Nr. 82).
  1.1. Valstybių narių vyriausybių atstovų deklaracija dėl Teisingumo Teismo sprendimo byloje Achmea teisinių pasekmių ir investicijų apsaugos Europos Sąjungoje
  Declaration of the Representatives of the Governments of the Member States of 15 January 2019 on the Legal Consequences of the Judgement of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union
  Briuselis, 2019-01-15.
  Įsigaliojo 2019-01-15.
  Skelbtas TAR, 2019-05-20, i. k. 2019-08010.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės sutartis dėl Danijos pagalbos padengiant išlaidas, susijusias su Lietuvos dalyvavimu tarptautiniame politiniame ir ekonominiame bendradarbiavime
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of Denmark concerning a Danish contribution to cover expenses in connection with Lithuania's participation in international political and economic cooperation
  1992-07-29.
 3. Lietuvos Respublikos ir Danijos Karalystės sutartis dėl bendradarbiavimo ekonomikos, pramonės ir technikos srityse
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Denmark on the Development of Economic, Industrial and Technical co-operation
  Vilnius, 1992-07-31.
  Įsigaliojo 1992-07-31.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 44-806.
 4. Lietuvos Respublikos ir Danijos sutartis dėl vizų panaikinimo
  Agreement between the Republic of Lithuania and Denmark concerning the abolition of visas
  Vilnius, 1992-07-31.
  Įsigaliojo 1992-09-01.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 21-501.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, iš vienos pusės, ir Danijos Vyriausybės ir Farerų salų vietinės Vyriausybės, iš kitos pusės, susitarimas dėl savitarpio žvejybos santykių tarp Farerų salų ir Lietuvos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania of the one part and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands of the other part on mutual fisheries relations between Lithuania and the Faroe Islands
  Torchavenas, 1993-02-15.
  Įsigaliojo 1997-05-14.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. I-414.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1997 m. Nr. 68-1700.
 6. Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės "Dėl informacijos pasikeitimo ir bendradarbiavimo branduolinio saugumo ir radiacinės saugos srityse"
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Denmark "On the exchange of information and cooperation in the fields of nuclear security and radiation safety"
  Kopenhaga, 1993-03-16.
  Įsigaliojo 1993-03-16.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1995 m. Nr. 37-919.
 7. Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos ir Danijos Karalystės dėl abipusės prekių ženklų ir kolektyvinių ženklų apsaugos
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Denmark on Mutual Protection of Trade and Collective Marks
  Vilnius, 1993-03-24.
  Įsigaliojo 1993-03-24.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 57-1105.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Denmark on international transport of passengers and goods by road
  Nordvikas, 1993-05-27.
  Įsigaliojo 1997-06-14.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 1997m. Nr. 55-1264.
 9. Oro susisiekimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Denmark
  Vilnius, 1993-09-09.
  Įsigaliojo 1993-09-09.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 40-719.
 10. Lietuvos Respublikos ir Danijos Karalystės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Convention between the Republic of Lithuania and the Kingdom of Denmark for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital
  Vilnius, 1993-10-13.
  Įsigaliojo 1993-12-30.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. I-315.
  Skelbta „Valstybės žiniose“ – 1994 m. Nr. 17-274.
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės susitarimas dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Denmark regarding mutual assistance in customs matters
  Kopenhaga, 1997-11-18.
  Įsigaliojo 2001-03-17.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1952.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2000 m. Nr. 87-2659.
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Danijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl įslaptintos informacijos, kuri parengiama ar kuria keičiamasi vykstant kariniam bendradarbiavimui, abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Mutual Protection of Classified Information Generated or Exchanged in the Course of Military Co-operation
  Kopenhaga, 2019-09-06.
  Įsigaliojo 2021-11-11.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2020 m. birželio 11 d. įstatymu Nr. XIII-3059.
  Skelbtas TAR, 2020-06-29, i. k. 2020-14297.