Moldova

Sukurta 2014.01.24 / Atnaujinta 2021.12.13 11:46
 1. Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Moldova on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Cases
  Kišiniovas, 1993.02.09
  Įsigaliojo 1995.02.18
  Ratifikuota 1993.03.16 Nr. I-98
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1995 m. Nr. 19
 2. Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos draugystės ir bendradarbiavimo sutartis
  Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Moldova on the Friendship and Cooperation
  Kišiniovas, 1995.03.27
  Įsigaliojo 1996.04.05
  Ratifikuota 1996.04.02 Nr. I-1270
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1996 m. Nr. 35
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės protokolas dėl konsulinių santykių
  Protocol on Consular Relations between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova
  Kišiniovas, 1995.03.27
  Įsigaliojo 1998.03.12
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on International Transport of Passengers and Goods by Road
  Viena, 1995.06.08
  Įsigaliojo 1998.07.03
  Ratifikuota 1998.04.15 Nr. VIII-703
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 43
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Trade and Economic Cooperation
  Vilnius, 1996.04.05
  Įsigaliojo 1997.03.05
  Sutarties 2, 3, 4 ir 8 straipsniai nebegalioja nuo 2004.05.01
  Skelbta „Valstybės žiniose“- 1997 m. Nr. 26
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl oro susisiekimo
  Air Services Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova
  Vilnius, 1996.04.05
  Įsigaliojo 1998.06.03
  Ratifikuota 1998.04.15 Nr. VIII-702
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 43
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital
  Minskas, 1998.02.18
  Įsigaliojo 1998.09.07
  Ratifikuota 1998.06.23 Nr. VIII-806
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 1998 m. Nr. 74
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
  Vilnius, 1999.09.20
  Įsigaliojo 2003.05.29
  Ratifikuota 2003.03.18 Nr. IX-1370
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2003 m. Nr. 36
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl į Lietuvos Respublikos ar Moldovos Respublikos teritoriją neteisėtai atvykusių ar gyvenančių asmenų priėmimo atgal
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Readmission of Persons with Illegal Entry or Residence on the Territory of the Republic of Lithuania or of the Republic of Moldova
  Kišiniovas, 2001.12.06
  Įsigaliojo 2004.02.14
  Ratifikuotas 2003.12.09 Nr. IX-1878
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 26
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Abolition of Visa Requirements for the Holders of Diplomatic Passports
  Kišiniovas, 2001.12.06
  Įsigaliojo 2004.02.14
  Vyriausybės 2003.04.03 nutarimas Nr. 410
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2004 m. Nr. 26
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova regarding Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters
  Vilnius, 2004.07.09
  Įsigaliojo 2005.02.13
  Ratifikuotas 2004.12.09 Nr. X-36
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 15
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl piliečių kelionių
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Travel of Citizens
  Kišiniovas, 2005.04.22
  Įsigaliojo 2005.07.07
  Ratifikuotas 2005.06.21 Nr. X-264.
  Denonsuotas 2006.10.24 Nr. X-875.
  Nebegalioja nuo 2008.03.30
  Skelbta „Valstybės žiniose“ - 2005 m. Nr. 85
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės Memorandumas dėl partnerystės Europos integracijos srityje
  Memorandum on Partnership for European Integration between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova
  Vilnius, 2007.03.05
  Įsigaliojo 2008.08.19
  Patvirtintas 2007.05.30 Vyriausybės nutarimu Nr. 521
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ - 2008 m. Nr. 69
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės Deklaracija dėl bendradarbiavimo euro-integracijos srityje
  Joint declaration on the cooperation in the field of European integration between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova
  Kišiniovas, 2010-01-26.
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Mutual Cultural Cooperation
  Kišiniovas, 2010-09-29.
  Įsigaliojo 2011-04-27.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 281.
  Skelbtas “Valstybės žiniose”, 2011 m. Nr. 64-3027.

 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse
  Kišiniovas, 2010-09-29.
  Įsigaliojo 2011-05-26.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 454.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ 2011 m., Nr. 71-3371.

 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės protokolas dėl Europos Bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos įgyvendinimo
  Protocol between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Implementation of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the Readmission of Persons Residing without Authorisation
  Kišiniovas, 2010.09.29
  Įsigaliojo 2011.12.05
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 951.
  Skelbtas „Valstybės žiniose“ – 2011 m.  Nr. 118-5539.

 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education
  Vilnius, 2013-10-28.
  Įsigaliojo 2014-02-14.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 106.
  Skelbtas TAR, i. k. 2014-03273.

 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, technologijų ir inovacijų srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Cooperation in the Fields of Education, Science, Technology and Innovation
  Vilnius, 2013-10-28.
  Įsigaliojo 2014-02-14.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 107.
  Skelbtas TAR, i. k. 2014-03272.

 20. Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartis dėl socialinės apsaugos
  Kišiniovas, 2014-10-01.
  Įsigalioja 2015-10-04.
  Ratifikuota Lietuvos Respublikos 2015 m. gegužės 7 d. įstatymu Nr. XII-1686.
  Skelbta TAR, 2015-06-11, i. k. 2015-09146.

 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on Cooperation and Mutual Assistance in the Field of Emergency Prevention and Response
  Kišiniovas, 2016-07-28.
  Įsigaliojo 2017-06-01.
  Ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2017 m. balandžio 25 d. įstatymu Nr. XIII-312.
  Skelbtas TAR, 2017-05-30, i. k. 2017-09137.

 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo ir keitimo
  Agreement between the Government of the Republic of Lithuania and the Government of the Republic of Moldova on the Mutual Recognition and Exchange of Driving Licences
  Vilnius, 2021-10-07.
  Įsigalioja 2022-01-08.
  Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-12-01 nutarimu Nr. 997.
  Skelbtas TAR 2021-12-03, i.k. 2021-25124.