Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Viceministras M. Adomėnas su EBPO ekspertais aptarė Lietuvos pasirengimą narystei Paramos vystymuisi komitete

Sukurta 2022.09.29 / Atnaujinta 2022.09.29 17:31
   Viceministras M. Adomėnas su EBPO ekspertais aptarė Lietuvos pasirengimą narystei Paramos vystymuisi komitete
   Viceministras M. Adomėnas su EBPO ekspertais aptarė Lietuvos pasirengimą narystei Paramos vystymuisi komitete
   Viceministras M. Adomėnas su EBPO ekspertais aptarė Lietuvos pasirengimą narystei Paramos vystymuisi komitete

   Rugsėjo 29 dieną užsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas susitiko su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertais, kurie misijos Vilniuje metu atlieka Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemos peržiūrą ir vertina informaciją apie Lietuvos pasirengimą narystei Paramos vystymuisi komitete (PVK).

   „EBPO Paramos vystymuisi komitetas yra vienas svarbiausių globalios vystomojo bendradarbiavimo sistemos formuotojų bei analizės centrų. Komiteto sprendimas pradėti Lietuvos pasirengimo narystei procedūras yra reikšmingas įvertinimas ir ženklas, kad einame teisinga linkme, stiprindami mūsų vystomojo bendradarbiavimo sistemą,“ – pabrėžė viceministras M. Adomėnas.

   Pasak viceministro, vystymasis yra tęstinis ir dinamiškas procesas, todėl vystomojo bendradarbiavimo politika ir priemonės turi būti nuolat pritaikomos prie naujai iškylančių iššūkių. Lietuva yra lanksti ir galinti prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių, todėl siekia taikyti tiek kitų šalių gerąja patirtimi paremtus, tiek ir inovatyvius metodus savo vystomojo bendradarbiavimo politikoje.

   Narystė EBPO PVK suteikia galimybę prisijungusioms šalims dalyvauti priimant sprendimus dėl tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo nuostatų, didinti savo politikos veiksmingumą, naudotis tarpusavio peržiūrų nauda (peer-reviews) ir dalintis gerąja patirtimi. PVK valstybės narės įsipareigoja įgyvendinti komiteto rekomendacijas ir vadovautis jo gairėmis formuluojant savo vystomojo bendradarbiavimo politiką, teikti vystomojo bendradarbiavimo statistikos ataskaitas, dalyvauti komiteto posėdžiuose ir jam pavaldžiose darbo grupėse.

   Šių metų rugsėjo pradžioje PVK vertinimui pateiktas detalus Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemą aprašantis memorandumas. Dokumente apžvelgiama Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo sistemos teisinė bazė ir strateginiai dokumentai, institucinė sąranga, besivystančioms šalims teikiama dvišalė ir daugiašalė parama bei Lietuvoje taikoma vystomojo bendradarbiavimo veiklų įgyvendinimo ir poveikio vertinimo sistema.

   EBPO atstovai rugsėjo 29-30 dienomis Vilniuje taip pat susitiks su kitomis vystomojo bendradarbiavimo veikloje dalyvaujančiomis Lietuvos ministerijomis, agentūromis bei viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovais. Misijos metu EBPO atstovai rinks ir vertins informaciją, o vėliau parengs galutinę ataskaitą apie Lietuvos pasirengimą tapti PVK nare, kuri kartu su Lietuvos parengtu memorandumu bus pateikta svarstyti PVK nariams. 2022 metų lapkričio 15-16 dienomis numatytas PVK Tarybos posėdis, kuriame bus sprendžiama dėl Lietuvos narystės.