Supaprastinto tranzito dokumentai

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2020.09.14 14:28

Teisės aktai, reglamentuojantys supaprastinto tranzito dokumentų išdavimo tvarką

 1. 2003 m. balandžio 14 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 693/2003, nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą.
 2. 2003 m. balandžio 14 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos.
 3. 2003 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimas dėl supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo

Supaprastintas tranzitas – tai specialusis ir tiesioginis Rusijos Federacijos piliečių, vykstančių iš Rusijos Federacijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado srities teritoriją ir atgal, tranzitas sausuma kertant Lietuvos Respublikos teritoriją.

Siekiant supaprastinti tranzitą, Rusijos Federacijos piliečiams išduodami dviejų tipų dokumentai:

 1. Supaprastinto tranzito dokumentas (toliau – STD).
 2. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (toliau – STGD).

STD – specialus tranzitą supaprastinantis leidimas, kurį Lietuvos Respublika išduoda Rusijos Federacijos piliečiams, vykstantiems iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį arba iš Kaliningrado srities į Rusijos Federaciją, visomis sausumos transporto priemonėmis, skirtas daugkartinėms kelionėms.

STD – Šengeno vizos ekvivalentas, kuris galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tranzito su STD per Lietuvos Respublikos teritoriją trukmė kaskart negali viršyti 24 valandų.

STD galiojimo terminas – ne ilgesnis kaip 3 metai.

Rusijos Federacijos pilietis, norėdamas gauti STD, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • galiojantį Rusijos Federacijos užsienio kelionių pasą;
 • užpildytą Asmens duomenų anketą; Prašymą išduoti STD galima užpildyti ir interneto puslapyje adresu https://std.urm.lt/std-external/index.xhtml. Užpildytą ir atspausdintą prašymą galima pateikti kartu su kitais dokumentais STD gauti;
 • Rusijos Federacijos vidaus pasą ir jo kopijas;
 • vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą nuotrauką (matinę, baltu fonu, vertikaliai galvos dydis nuo pakaušio iki smakro turi apimti 70-80 % fotografijos (32-36 mm)), atitinkančią asmens amžių (ne senesnė kaip 1 metai);
 • dažnų kelionių būtinumą patvirtinančius dokumentus (giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, artimų giminaičių, registruotų Kaliningrado srityje, pasų kopijas; dokumentus įrodančius ekonominius-socialinius ryšius su Kaliningrado srityje registruotais juridiniais asmenimis ir pan.);
 • konsulinį mokestį – 5 eurus.

DĖMESIO:

Norintys gauti Supaprastinto tranzito dokumentą turi užsiregistruoti adresu:

https://konsreg.urm.lt/ru/visit/register/ru1

Atsakymas dėl STD išdavimo suteikiamas per 7 darbo dienas. Su STD, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją negali trukti ilgiau nei 24 val.

Dokumentai STD gauti priimami darbo valandomis.

STGD – tai specialus tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją supaprastinantis dokumentas, kurį Lietuvos Respublika gali išduoti Rusijos Federacijos piliečiams vieną kartą atvykti iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį ir grįžti atgal iš Kaliningrado srities į Rusijos Federaciją geležinkeliu.

Buvimo su STGD Lietuvos Respublikos teritorijoje trukmė kaskart (vykstant pirmyn ir atgal) negali viršyti 6 valandų.

STGD galiojimo terminas – iki 3 mėnesių.

Tam, kad būtų parengtas STGD, reikalaujama likus ne mažiau kaip 28 valandoms iki kelionės įsigyti kelionės bilietą Rusijos Federacijos geležinkelio stoties kasoje. Keleivis iki traukinio išvykimo šioje kasoje privalo gauti patvirtinimą, kad jam leidžiama kirsti Lietuvos Respublikos sieną.