Sprendimas dėl prašymo išduoti vizą ir jo apskundimas

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2020.10.05 10:59

Sprendimas dėl prašymo išduoti vizą priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo ambasadoje datos. Atskirais atvejais, visų pirma kai prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 45 kalendorinių dienų.

Sprendimas dėl Rusijos Federacijos piliečių prašymų išduoti Šengeno vizą priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo ambasadoje dienos. Atskirais atvejais, t. y. jeigu reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti Šengeno vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

Apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti, panaikinti ar atšaukti Šengeno vizą ir jį pagrindžiančias priežastis prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešama naudojant standartinę pranešimo apie atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo ar atšaukimo priežastis formą. Apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti, panaikinti ar atšaukti nacionalinę  vizą ir jį pagrindžiančias priežastis prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešama įteikiant sprendimą dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą arba nacionalinės vizos panaikinimo ar atšaukimo.

Prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo sprendimą atsisakyti išduoti, panaikinti ar atšaukti vizą (išskyrus atvejį, kai viza atšaukiama vizos turėtojo prašymu) turi teisę per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius, tel.: +370 5 264 8703, https://vaat.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Skundas paduodamas raštu lietuvių kalba, o dokumentai, surašyti kitomis kalbomis, turi būti teikiami išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti. Už skundo pateikimą  turi būti sumokėtas 30 eurų žyminis mokestis (skundą teismui paduodant tik elektroninių ryšių priemonėmis mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos). Teismas skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo teismo nutarties priimti skundą nagrinėti priėmimo dienos.

Sprendimas atsisakyti išduoti, panaikinti ar atšaukti vizą administracine tvarka neskundžiamas.

 


 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha